Ngā kaiako mō āpōpō: Waiho mā te iwi e kōrero

Karaitiana Tamatea, Margie Hōhepa, Ngārewa Hāwera, Sharyn Heaton

Abstract


He huarahi whakapiringa te rangahau o Te Puni Rumaki, e pā ana ki te kaupapa arareo Māori ki roto
i ngā hōtaka mātauranga kaiwhakaako tuatahi. He rangahau whakahono i ngā kaupapa whakarauora
reo taketake me ōna tikanga ki te taha mātauranga o Aotearoa. Ko te tirohanga o te iwi te aronga nui o tēnei rangahau. Ka aro ki ngā nekehanga o te Tāhuhu me ngā hōtaka mātauranga kaiwhakaako tuatahi mehemea ka tautoko te oranga o tō tātou reo Māori me ōna tikanga, ka aha rānei. Ahakoa i tīmata tēnei rangahau i te tau 2013 i tīmata kē ēnei tūmomo kura i roto i ngā tau 1800.


No reira ka tohua tēnei tuhinga ki te hītori o ēnei tūmomo kura, ki ngā kōrero o ngā hōtaka
mātauranga kaiwhakaako tuatahi, kātahi ka aro ki ngā paearu o ngā hōtaka arareo Māori kua eke
panuku. Mai i ēnei kōrero ka kite atu mehemea i tutuki, kāore i tutuki rānei ngā tūmanako o ngā iwi.


Full Text: PDF

DOI: 10.15663/wje.v20i2.202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

 

© Wilf Malcolm Institute of Educational Research, Te Kura Toi Tangata Faculty of Education, 2015